Wat is SPF?

spf-01

SPF-protocol

Sender Policy Framework (afgekort SPF) is een protocol dat helpt om spam te verminderen. Het doel van SPF is om e-mail spoofing en spam te verminderen door vast te stellen of de zender van een e-mailbericht gemachtigd is te verzenden namens de vermelde afzender van het bericht.

spf-02

E-mail verificatie

Met dit e-mail verificatieprotocol kan de eigenaar van een e-mailserver specificeren welke e-mailservers ze gebruiken bij het verzenden van een e-mail vanaf het domein. Organisaties die e-mails verzenden, publiceren SPF-records in het Domain Name System (DNS) en vermelden welke IP-adressen geautoriseerd zijn om e-mails te verzenden namens hun domeinen. Het publiceren van een SPF-record in een DNS helpt vervalsing van afzenderadressen te voorkomen.

dkim-04

Legitieme e-mails 

Afzenders moeten zich zorgen maken over SPF, omdat een met SPF beschermd domein computers helpt het verschil te herkennen tussen vervalste en legitieme e-mails.

De tekortkomingen van SPF

1

Up-to-date blijven:

SPF-records zijn een uitdaging om up-to-date te houden.

2

SPF erros:

E-mailboxproviders weigeren een e-mail op basis van een SPF-error.

3

Vervalsing:

SPF doet niets om bedrijven te beschermen tegen cybercriminelen die in hun bericht, de weergavenaam of het e-mailadres vervalsen.